archiv KKS Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.

Digitální obrazový archiv KKS

Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. se specializuje na bezkontaktní formu digitalizace památek kulturního dědictví Českých zemí, zvláště písemných historických pramenů do r. 1800. Od roku 1994 byl v tomto archivu vytvořen rozsáhlejší obrazový fond (stovky GB, přes 500 položek) zahrnující digitální fotografie výtvarných děl, rukopisů a starých tisků (např. Evangeliář Zábrdovický, Kodex Franus, Komenského mapy Moravy, výzdoba Znojemské rotundy, letohrádku Hvězda, Pašijový cyklus kaple sv. Václava svatovítské katedrály aj.).

Technické informace

Digitální obrazový archiv vznikal postupně od roku 1994, kdy bylo vytvořeno první digitalizační pracoviště v ČR, využívající špičkový ateliérový fotografický systém Sinar s digitální stěnou Leaf. Součástí pracoviště byl systém osvětlení s digitálním generátorem, který zajišťoval požadované a bezpečné osvětlení snímaných předmětů. Veškerý nasnímaný materiál byl upraven v kmenové programové aplikaci výrobce a uložen na optických nosičích. CD a později DVD. Od roku 2002 byla, vzhledem k vývoji digitálních fotoaparátů, využívána digitální zrcadlovka CANON.