archiv KKS Digitální obrazový archiv Kabinetu pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.

Digitalizované dokumenty

rukopis Autor Název dokumentu Místo vydání Nakladatel Rok Jazyk dokumentu Lokace Signatura Reprodukce
rukopis K. S. Amerling Obrazy k názornému vyučování x x 1851 němčina, čeština,latina x x faksimile
rukopis x Husitská bible? x x x čeština x x faksimile
rukopis x Codex Franus Místo vydání Nakladatel 1505 latina MZ Hradec Králové II A 6 faksimile
rukopis x Liber vetustissimus Místo vydání Nakladatel x x AHP Praha x faksimile
rukopis x Mickl Místo vydání Nakladatel x x x x faksimile
rukopis x Prutky Místo vydání Nakladatel x x x x faksimile